Yayıncı Kurumlar

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Mevzuat Servisi

Ortaklar Gümrük Müşavirliği Duyuruları X Yayın Tarihi
KUYUM SEKTÖRÜ VE DAHİLDE İŞLEME REJİMİ

KUYUM SEKTÖRÜNDE, DAHİLDE İŞLEME REJİMİNİN İŞLEYİŞİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR:

Ortaklar Gümrük Müşavirliği Duyuruları

31.12.2022
Suudi Arabistan Gümrüklerinde Yaşanan Sorunların Bildirilmesi Hk.

Suudi Arabistan’ın Türk menşeli ürünlere örtülü olarak uygulamakta olduğu engellemeler uzun süredir ihracatçının gündeminde yer almakta ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili birimleri sorunun çözümü için çeşitli girişimlerde bulunmaktadırlar.

Ortaklar Gümrük Müşavirliği Duyuruları

28.03.2021
İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin TCMB Genelgesinde Yapılan Değişiklikler Hk.

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin TCMB İhracat Genelgesinin “İndirim ve Mahsup İşlemleri” başlıklı 21/6 fıkrasına aşağıda sarı ile belirtilen cümle eklenmiştir.

Ortaklar Gümrük Müşavirliği Duyuruları

28.03.2021
2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesindeki Değişikliklerin Uygulanması Hk.

Tarım ürünleri ihracatını öngören DİİB'lerin düzenlenmesi ve Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak yurt içi alımlara uygulanacak dahilde işleme tedbirleri 2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi ile belirlenmektedir.

Ortaklar Gümrük Müşavirliği Duyuruları

28.02.2021
2021 Expo-2021/5 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği - Kontrol Belgesi

Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi 2021/5 sayılı ÜGD Tebliği ile yapılmaktadır.

Ortaklar Gümrük Müşavirliği Duyuruları

28.02.2021
Cezayir’in Uyguladığı İlave Gümrük Vergileri Hk.

Cezayir’in uyguladığı ilave gümrük vergilerine ilişkin daha öncesinde muhtelif duyurular paylaşılmıştı.

Ortaklar Gümrük Müşavirliği Duyuruları

11.02.2021
Cezayir - İthalat Bedellerinin Ödenmesi (Güncel Durum) Hk.

Cezayir Finans Kanunu'nda yapılan değişiklik ile; Stratejik ürünler, kitlesel tüketim için olan gıda ürünleri, ulusal ekonomi için acil nitelikteki ürünler ve Devlet veya kamu iktisadi teşekkülleri tarafından ithal edilen ürünler haricindeki ithalat bedeli ödemelerine, malların sevkiyat tarihinden itibaren 45 gün içinde yapılması zorunluluğunun getirildiği,

Ortaklar Gümrük Müşavirliği Duyuruları

11.02.2021
ATA Karnelerinin Elektronik Başvuruları Hk.

ATA Karneleri : Uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi (kısaca İstanbul Sözleşmesi) ve Ekleri kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgeleridir.

Ortaklar Gümrük Müşavirliği Duyuruları

5.02.2021
İthalatta Ambalaj Malzemeleri ve Gekap Gereklilikleri Hk.

Geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi olan ambalajlarda beyan ve ödeme yükümlülüğü; plastik poşetler için satış noktalarının, diğer ambalajlar için ise piyasaya süren ve/veya ithalatçılarındır.

Ortaklar Gümrük Müşavirliği Duyuruları

5.02.2021
Geri Gelen Eşya ve Kültür Fonu Ödemesi Hk.

Türkiye gümrük bölgesinden kesin ihracatı yapıldıktan sonra gümrük mevzuatının geri gelen eşya/hariçte işleme hükümleri kapsamında gümrük vergilerinden muaf olarak eşyanın geri getirilmesi durumunda, kültür fonu kesintisine tabi olup olmadığına dair bilgi talep edilmiştir.

Ortaklar Gümrük Müşavirliği Duyuruları

1.02.2021
Fas Gümrük Tarife Kodlarında Yapılan Değişiklikler Hk.

Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresince 6133/222 sayılı Genelge ile; 2021 yılı gümrük tarife kodlarında değişiklikler yapılmış ve bu değişikliklerin AB ve Türkiye ile yapılan serbest ticaret anlaşmalarının ürün listelerine yansımaları olmuştur.

Ortaklar Gümrük Müşavirliği Duyuruları

1.02.2021
“Köklendirilmiş Çelikler ve Fidanların - 0602.90.45.00.11” KDV Oranı Hk.

Tarife Cetveli`nin 6 no.lu faslında yer alan süs bitkileri ile çiçek teslimlerinin KDV oranı belirli bir süre için %8’e indirilmiş ve bu süre, daha sonrasında 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Ortaklar Gümrük Müşavirliği Duyuruları

20.01.2021
Cezayir - İthalat Bedellerinin Ödenmesi Hk.

Son yıllarda dış ticaret açığı veren ve ithalatını azaltmayı veya kısıtlamayı hedefleyen uygulamalar tatbik eden Cezayir, 2017 yılından bu yana ithalat kısıtlamalarından vergi artışlarına kadar bir çok önlem almıştı.

Ortaklar Gümrük Müşavirliği Duyuruları

20.01.2021
Birleşik Krallık Menşeli Eşyada İlave Gümrük Vergisi ve Başlamış İşlem Muafiyeti Hk.

31.12.2020 tarihinde yayımlanan 3351 sayılı Karar ile; ilave gümrük vergilerine ilişkin olarak bugüne kadar yayımlanmış olan 35 adet Karar yürürlükten kaldırılarak, ilave gümrük vergisi uygulanacak ürünler tek bir Karar altında toplanmıştır.

Ortaklar Gümrük Müşavirliği Duyuruları

20.01.2021
Fas'ın Ülkemizden Hazırgiyim ve Tekstil Ürünleri İthalatında Vergi Oranlarını Arttırması Hk.

Türkiye ve Fas arasında 2006 yılında uygulamaya konulmuş olan bir serbest ticaret anlaşması bulunmakta olup, bu anlaşmanın da etkisiyle Türkiye’nin Fas’a gerçekleştirdiği ihracat süreç içerisinde artarak 2019 yılı itibariyle 2,3 milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır. Buna mukabil, Fas'tan ülkemize 700 milyon dolar ithalat yapılmaktadır.

Ortaklar Gümrük Müşavirliği Duyuruları

20.01.2021
AB ve İngiltere Arasında, Brexit Sonrası Bir Ticaret Anlaşması Üzerinde Uzlaşma Sağlanması Hk.

31.12.2020 tarihinde sona erecek olan Brexit geçiş döneminin bitimine günler kala, Avrupa Birliği ve İngiltere arasında, Brexit sonrası bir ticaret anlaşması üzerinde uzlaşma sağlandı.

Ortaklar Gümrük Müşavirliği Duyuruları

30.12.2020
2021 Yılı Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesi

Avrupa Birliği nin 2021 yılı gümrük tarifesini ve üçüncü ülkelerden yapılacak ithalatlarda 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanacak gümrük vergisi oranlarını içeren 2658/87 sayılı Konsey Kararına ilişkin düzenleme (COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/1577) 30.10.2020 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

Ortaklar Gümrük Müşavirliği Duyuruları

4.11.2020
Rusya, Belarus ve Kazakistan Özelinde Özel Menşe Şahadetnamelerinin (Form A) MEDOS Üzerinden Onaylanması Hk.

FORM A Özel Menşe Şahadetnamesi Nedir? Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) çerçevesinde bazı ülkeler tek taraflı olarak ülkemizden yaptıkları ithalatta sistem kapsamına giren eşya için gümrük vergisi indirimi uygulamaktadır.

Ortaklar Gümrük Müşavirliği Duyuruları

30.10.2020
Kıymet Araştırmasına İlişkin Risk Kontrolünün BİLGE Sistemi Tarafından Yapılması Hk.

Gümrük kıymetinin gerçeklik veya doğruluğu konusunda şüpheye düşülmesi durumunda, yükümlünün beyan ettiği kıymetin gerçeklik ve doğruluğu 2012/29 sayılı Genelgede yer alan usuller çerçevesinde gümrük idaresince araştırılmaktadır.

Ortaklar Gümrük Müşavirliği Duyuruları

30.10.2020
Suriye’de Güvenlik Altına Alınan Bölgelerle Yapılacak Ticarete İlişkin Bakanlık Duyurusu Hk.

2019/16 Sayılı Genelge ile; Suriye’de güvenlik altına alınan bölgelere/bölgelerden yapılacak ihracat, ithalat ve transitte gümrük hizmeti verilebilecek ve gümrük hizmeti verilmeyecek eşyaya ilişkin usul ve esaslar belirlenmekte olup, söz konusu eşyaya ilişkin listeler güncellendikçe Bakanlık internet sayfasından duyurulmaktadır.

Ortaklar Gümrük Müşavirliği Duyuruları

30.10.2020
MEDOS – Menşe Belgelerinin Islak İmzalanmaması Hk.

Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) : Menşe ispat ve dolaşım belgelerinin onay ve vize işlemlerinin elektronik sistem üzerinden yapılmasına olanak sağlayan bir platformdur.

Ortaklar Gümrük Müşavirliği Duyuruları

30.10.2020
D Grubu Teslimlerde (DAP, DPU ve DDP) Sigorta Yükümlülüğü Hk.

DAP, DPU ve DDP gibi D grubu teslim şekillerinde belirlenen terminal noktasına kadar tüm riskler satıcının sorumluluğunda olup, satıcının direkt olarak bir teminat sigortası ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ortaklar Gümrük Müşavirliği Duyuruları

30.10.2020