Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

KUYUM SEKTÖRÜ VE DAHİLDE İŞLEME REJİMİ

KUYUM SEKTÖRÜNDE, DAHİLDE İŞLEME REJİMİNİN İŞLEYİŞİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR:

KUYUM SEKTÖRÜ VE DAHİLDE İŞLEME REJİMİ

 

Sevgili okurlar,

Plazamız kıymetli maden işleyen atölyelerin varlığı nedeniyle özel bir öneme sahiptir.Kiymetli metallerin işlenmesi sonucu Katma Değeri  yüksek ürünler halinde ihracı Ülke ekonomisine hatırı sayılır bir katkı sağlamaktadır.

Plazamızda Çalışan insan sayısının on bine yaklaşması,lokasyon açısından sektörel bir üs durumuna getirmiştir.

Bu özelliklerine bakıldığında kiymetli maden, taş işleyen atölyelerin önemli sorunlarından biriside,dahilde işleme rejiminde ortaya çıkan değişikliğin firmaları zorlamasıdır.

İşlenmemiş kiymetli metal ve taşların  işlenerek kuyum  eşyası haline gelmesinde yurtdışı taleplerin karşılanmasında  tedarik edilecek ürünlerin ,Dahilde İşleme Rejimi ile yapılması mümkündür.

İşlenmemiş standart Altın ithalatında Borsa üyesi olma şartı,Dahilde İşleme Rejimi uygulamasında Borsa üyesi  olmayan firmalarında yararlanacağı bir uygulama olduğundan, avantajları iyi değerlendirmek  Ülkemizin Kuyum sektöründe “Üretim Üssü” haline gelmesi isabetli olacaktır.

20.12.2006 tarih 26382 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Dahilde işleme Rejiminin 14maddesinin 1/b fıkrası             Kıymetli maden ve taşların, 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması,

olarak belirtilmiştir,

Burada varsayılan amaç,yurtdışı ihracatın artırılmasında ürünün ithal tedariği ve muafiyete tabi olarak işlenmesini sağlamak,ve yapılan üretim  sonucu işlenmiş ürün olarak ihraç edilmesi, ihracatı ve üretimi artıran bir faktör olarak önem arz etmektedir.

T.C.TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler genel Müdürlüğü’nün (2021/10) sayılı genelgesinde bakıldığında, Dahilde İşleme rejiminin  Kıymetli maden ithalatında farklı uygulandığı görülecektir.

Bu farklılığı şöyle özetleyebiliriz.

-2021/10 sayılı genelgenin 1.maddesi “dahilde İşleme İzninin, ithal eşyası Türkiye  Gümrük Bölgesine getirilmeden önce alınması gerekmektedir.

-2021/10 sayılı genelgenin 3.maddesinin( i) fıkrasında,izin başvuru tarihinden geriye doğru 12 aylık süre içerisinde miktar bazında taahhüt edilen  ihracatın asgari %80’inin gerçekleştirme şartı aranmaktadır.

-2021/10 sayılı genelgenin 3.maddesinin( ii) fıkrasında, altın miktarı;ilkdefa alınacak izinlerde kapasitenin ¼ ,ihracat taahhüdünü %80-%100 (%100 hariç)arasında yapan firmalara ½  ihracat taahhütlerinin %100  gerçekleştiren firmalara dahilde işleme izin süresine tekabül eden üretim miktarının tamamının esas alınacağı belirtilmiştir.

-2021/10 sayılı genelgenin 3.maddesinin( iii) fıkrasında;Gümrük idaresince  kiymetli madenler aracı kuruluşu olmayan firmalarca,her bir dahilde işleme izni kapsamında en fazla 20 kg standart işlenmemiş altın ithal edilmesine izin verilmiştir.

-ayrıca 12.6.2013 tarih 2013/19 sayılı genelge eki”izin süreleri tablosunun”i kinci satırında yer alan işlem için süre 4 ay olarak belirlenmiştir.

Genelgenin tümüne bakıldığında,

Önceden izin alınması, ihracat taahhüdü, altın miktarı, izin süresi sektörü olumsuz etkilediği etkileyeceği açıktır.

Kuyum sektörünün gelişip güçlenmesi, ihracat hedeflerini artırması, Ülke ekonomisine daha fazla katkı sunması için desteğe ihtiyacı olduğunu görüyoruz.

Bu vesile ile yeni yılın sağlık başarı huzur getirmesini diliyorum.

Saygılarımla,

31.12.2022

Ali Dinç

 

 


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz