Döviz Bilgileri

USD : 3,0780
EURO : 2,9694

 

HİZMET ALANLARIMIZ

İhracat Gümrüklemesi

Aktarma

Transit

Ata Karne

Hava Kargo Taşımacılığı

Deniz Kargo Taşımacılığı

Sigorta Hizmetleri

Motor Kurye Hizmetleri

D.İ.İ.B, Hariçte işleme, yatırım teşvik belgesi proje işlemleri

Her Türlü Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı Müşavirlik Hizmeti

İthalat, İhracat gümrükleme evraklarının basılı ve dijital ortamda 5 yıl süreyle arşivlenmesi

 

İHRACAT HİZMETLERİMİZ

 

Talep halinde ilgili ihracatçı Birlikleri’ne üyelik yapılması

İhracat ile ilgili gerekli tüm evrakların (Beyanname, Fatura, Invoice, Çeki Listesi, ATR, EUR 1, Menşei v.b.) hazırlanması

İhracat Rejimi gereği gerekli evrakların ilgili mercilerden tasdik edilmesi (sağlık sertifikası, Zirai Karantina, Atom Enerji Kurumu, İTO ve Konsolosluk tasdiklerinin yapılması )

İhracat işlemleri tamamlanmış, vesaiklerin talebi halinde aracı bankaya üst yazıyla teslimi

Dahilinde işleme rejimi kapsamında yapılan ithalatların teminatlarının çözülmesi

 

İTHALAT HİZMETLERİMİZ

 

Talep halinde, özet beyanın alınması varsa banka veya özel finans kurumundan cironun yaptırılması

Eşyanın, muayene tespitlerinin yapılması, varsa eksik ve hasarlarla ilgili tutanakların tutulması, sigortalı ise sigortaya bildirilmesi

Gümrük vergilerinin hesaplanması, bloke çek, gümkart veya internet bankacılığı aracılığı ile vergilerin ödenmesi

Malın gümrükten çekilmesi, talep halinde en uygun nakliyeci bulunup malın adrese teslim edilmesi

Mal cinsi ile ilgili talep halinde G.T.İ.P tespit edilmesi

Ön izne tabi (lisans, gözetim v.b.) mallar için müsaadelerinin alınması

Transit ve antrepo beyannamelerinin düzenlenmesi

TSE işlemlerinin takibinin yapılması

 

TEŞVİK, MEVZUAT VE KOTA SERVİSİ

 

Talep halinde antrepo açmak

Gümrük ve Dış Ticarete ait mevzuatlarla ilgili olarak bilgi bankası oluşturma

Kambiyo işlemlerinin takibini ve yazışmalarını yapmak

Mevzuatla ilgili müşavirlik yapmak

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından D.İ.İ.B çıkartmak, danışmanlık hizmetinde bulunmak, kapatma işlemini yapmak

Ön izne bağlı lisans, gözetim belgesi, işgüm, garanti muafiyeti, ölçü ayar belgelerini almak

Dahilde İşleme izin belgesi müracaatı – Revizeleri ve Taahhüt kapatma işlemlerini yapmak

Yatırım Teşvik, Global Liste, Tanzim ve Müracaat, Revizyon ve Taahhüt Kapama işlemlerini yapmak